Dự án Biệt Thự: Biệt Thự Anh Thắng
Địa chỉ:  Bình Tân – Tp Hồ Chí Minh

  • Phào chỉ pu dát vàng
  • Diện tích xây dựng: 8 x 15m
  • Quy mô: Hầm, Trệt, 2 Lầu, Áp Mái
  • Kỹ sư: Vũ Bá Thắng
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor
thuan-phat-decor