Thiết kế và thi công: Công Ty TNHH Thuận Phát Decor
Dự án: Căn hộ Emerald Celadon
Địa chỉ: Hồ Chí Minh