Thiết kế và thi công: Công Ty TNHH Thuận Phát Decor
Dự án: Khách Sạn
Địa chỉ: Hồ Chí Minh